Cung cấp cây xanh

Chuyên nhận cung cấp các loại cây giống, cây xanh, cây công trình đường phố, cây khuôn viên trường học, bệnh viện, công viên,….

TUỆ KHA Chuyên nhận cung cấp các loại cây giống, cây xanh, cây công trình đường phố, cây khuôn viên trường học, bệnh viện, công viên,….

Cung cấp nhiều loại cây đa dạng như:

+ Cây công trình
+ Cây lá kim
+ Cây nội thất
+ Cây ngoại thất
+ Cây để bàn
+ Cây dây leo
+ Cây giỏ treo
+ Cây thủy sinh...

Trở lại